Galeria SCENA

Regulamin

Użytkownik ma prawo do publikowania na stronie prac własnego autorstwa, które nie naruszają przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religinych oraz praw i dóbr osób trzecich, w tym również praw i dóbr innych Użytkowników. Użytkownik, publikując na stronie, oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zamieszczonej pracy.

Decydując się na zamieszczenie swojej pracy, Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na jej cytowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie zgodnez Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, którego warunkiem jest oczywiście zamieszczenie pod cytowaną/kopiowaną pracą jej źródła i autorstwa.